Byggrätter för 327 lägenheter i centrala Helsingborg

Publicerad