Styrkan i att alltid ge allt

Specialister inom strategisk transaktionsrådgivning i alla fastighetsaffärer där optimal värdetillväxt är en förutsättning.

Våra tjänster

Våra tjänster

Etthundra procent engagemang varje gång

Vi har ett enda tydligt mål för ögonen – att med högsta möjliga ambitionsnivå leverera den mest kvalificerade transaktionsrådgivning som går att uppnå i alla våra uppdrag. Vi arbetar utifrån tre huvudområden: säljrådgivning, köprådgivning och strategisk rådgivning.

Vi vet värdet i långsiktiga relationer. Därför tar vi fullt projektansvar genom hela transaktionsprocessens samtliga faser inom förvärv och försäljning. Från strategisk analys och värdering till genomförande och avslut. Vår transaktionsrådgivning omfattar alla typer av fastigheter – enskilda såsom större fastighetsbestånd och bolagsportföljer.

Säljrådgivning

Vi maximerar värdet vid en försäljning.

Köprådgivning

Vi skapar förutsättningar för framgångsrika förvärv.

Strategi & analys

Vi bistår med strategisk rådgivning och analys.

Säljrådgivning
Hos oss har du alltid ett löpande bollplank och vi ger råd och hjälp i viktiga strategiska överväganden som dyker upp under resans gång samt genomför relevanta analyser. Vi vet vikten av en strukturerad marknadsföring med riktade försäljningsaktiviteter och håller alltid en löpande individuell kontakt med alla potentiella köpare. Att samla in information och producera försäljningsmaterial av högsta klass är lika viktigt för oss som att leverera ett välstrukturerat due-diligence-underlag. Vi håller i visningar, inhämtanden och analys av bud, samordnar due diligence-processen samt bistår vid slutförhandlingar, avtalsskrivning och tillträde. Högsta möjliga ambitionsnivå och ett hundraprocentigt engagemang ingår alltid.

– vid sale and lease back
Äger du egna fastigheter, så kallade ”rörelsefastigheter”, hjälper vi dig att frigöra kapital i verksamheten genom att avyttra fastigheten för att sedan hyra in dig i densamma från den nya fastighetsägaren.

Vi säkerställer att denna ”sale-lease back”-affär struktureras på bästa möjliga sätt utifrån din verksamhet så att ditt företag kan fortsätta fokusera på att utveckla kärnverksamheten.

Köprådgivning
Vi vägleder dig genom hela processen. Från initiering och identifiering av förvärvsobjekt till genomförande av finansiella utvärderingar och värdebedömning, djupare analyser, koordinering av due diligence-processer. Vi tar fram beslutsunderlag och stöd vid förhandlingar fram till avslut.

Strategi och analys
Vi hjälper dig att utarbeta allokeringsstrategier, utvärdera affärs- och utvecklingsmöjligheter, utföra riktad analys och research. Dessutom agerar vi bollplank när du står inför strategiska, fastighetsrelaterade beslut.

Referenscase

Kvitton på vårt commitment

Vi är med dig från start till mål. Som din projektledare tar vi fullt ansvar för hela köp- eller försäljningsprocessen. Vill du veta lite mer exakt hur det ser ut hos oss? Här kan du läsa om ett urval av tidigare projekt där vi har hanterat transaktionsprocessens alla steg inklusive analyser och värderingar inför köp och försäljning.

ÅF-huset i Göteborg

RÅDGIVARE TILL KÖPAREN BYGG-GÖTA
2018

Läge Göteborg
Uppdragsgivare Bygg-Göta
Försäljningsvolym ca 650 MKR
Köpare Bygg-Göta
Säljare Pareto

Handelsfastigheter i Uddevalla

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN GRANDAB
2018

Läge Uddevalla
Uppdragsgivare Grandab
Försäljningsvolym Konfidentiellt
Köpare DigiLed
Säljare Grandab

Lager- & logistikfastighet i Jönköping

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN NREP
2018

Läge Jönköping
Uppdragsgivare NREP
Försäljningsvolym 45 MKR
Köpare Corem
Säljare NREP

56 fastigheter med totalt 875 lägenheter i Falköping

RÅDGIVARE TILL KÖPAREN HEIMSTADEN
2017

Panreal agerade köprådgivare till Heimstaden och initierade affären när närmre 900 lägenheter förvärvades av Balder i Falköping.

Affären innebar att Balder lämnade hela sitt bestånd i Falköping, vilket omfattade 56 centralt belägna fastigheter med totalt 875 lägenheter. Beståndets totala area uppgår till cirka 69 500 kvadratmeter och totala hyresintäkter uppgick till cirka 60 miljoner kronor.

Läge Falköping
Uppdragsgivare Heimstaden
Försäljningsvolym 593 MKR
Köpare Heimstaden
Säljare Balder

Sisjödepån – distributionsanläggning med offentlig hyresgäst

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN ALECTA
2016

Panreal var exklusiv säljrådgivare åt Alecta vid försäljningen av Sisjödepån till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 13 600 kvm och är belägen i Sisjön, i sydvästra Göteborg. Byggnaden innehåller lager- och logistikytor som primärt förhyrs av Västra Götalands Läns Landsting (VGR) på ett längre hyresavtal.

För köparen Samhällsbyggnadsbolaget innebar förvärvet första klivet in i Göteborg.

Läge Sisjön
Uppdragsgivare ALECTA
Försäljningsvolym 133 MKR
Köpare Samhällsbyggnadsbolaget

Förstklassig bostadsfastighet i centrala Göteborg

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN OCH ARKITEKTEN MAGNUS MÅNSSON
2016

Panreal agerade exklusiv rådgivare till MM Holding Fastighets AB i samband med försäljningen av en nybyggd bostadsfastighet till Sigillet Fastighets AB.

Fastigheten ligger på Danska Vägen 65 i centrala Göteborg och innehåller 68 lägenheter, två lokaler samt ett garage med drygt 90 p-platser. Total uthyrbar area, exklusive garage, uppgår till cirka 4 000 kvm. Byggnaden håller en mycket hög klass och nominerades dessutom till Årets Bygge 2014.

Läge Göteborg
Uppdragsgivare Magnus Månsson Holding Fastighets AB
Försäljningsvolym Konfidentiellt
Köpare Sigillet Fastighets AB

Ett av Sveriges mest energieffektiva kontorshus

RÅDGIVARE TILL SÄLJARNA RO-GRUPPEN & KABFAST
2017

Panreal agerade exklusiv rådgivare till RO-Gruppen och Kabfast i samband med försäljningen av en nybyggd kontorsfastighet i Borås. Köpare var Kralima Holding.

Byggnaden färdigställdes 2013 och är ett resultat av ett samarbete mellan byggföretaget RO-Gruppen och energieffektiviseringsbolaget Kabona, vilka båda har huvudkontor i fastigheten. Med en energiförbrukning på 19 kWh/kvm/år utgör byggnaden idag ett av Sveriges mest energieffektiva kontorshus. Fastigheten, Regementet 6, är belägen några minuter från Borås centrum, direkt söder om Riksväg 40. Fastigheten innefattar en total lokalarea om drygt 2 800 kvm samt parkeringsgarage.

Läge Borås
Uppdragsgivare RO-Gruppen & Kabfast
Försäljningsvolym Konfidentiellt
Köpare Kralima Holding AB

Industrifastighet om cirka 20 000 kvadratmeter i centrala Partille

RÅDGIVARE TILL KÖPAREN SVENSKA HUS
2016

Panreal var köprådgivare till Svenska Hus vid förvärvet av en industrifastighet av Catena, i ett av Göteborgsregionens mest expansiva ytterområden.

Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 19 600 kvm och är strategiskt belägen i centrala Partille och angränsar dessutom till kommunens största bostadsutvecklingsområde. Idag utgörs byggnaden av logistikytor där Menigo Foodservice är största hyresgäst. Detaljplaneändring för bostäder väntas inledas under 2017.

Läge Partille
Uppdragsgivare Svenska Hus AB
Försäljningsvolym 186 MKR
Köpare Svenska Hus AB
Säljare Catena AB

Byggrätter för 327 lägenheter i centrala Helsingborg

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN SKANSKA
2015

Panreal var säljrådgivare åt Skanska vid avyttringen av byggrätter för 327 lägenheter i centrala Helsingborg, där Skanska Sverige även erhöll entreprenadkontrakt för byggnationen som en del av affären. Köpare var Magnolia Bostad.

Byggrätternas totala area uppgår till cirka 19 000 kvm. Magnolia träffade i samband med affären även avtal med Alecta om försäljning av de färdiga bostäderna för cirka 550 Mkr.

Läge Helsingborg
Uppdragsgivare Skanska Sverige AB
Försäljningsvolym färdigställt projekt 550 Mkr
Köpare av byggrätterna Magnolia Bostad AB
Köpare av färdigställt projekt Alecta

ÅF-huset i Göteborg

RÅDGIVARE TILL KÖPAREN BYGG-GÖTA
2018

Läge Göteborg
Uppdragsgivare Bygg-Göta
Försäljningsvolym ca 650 MKR
Köpare Bygg-Göta
Säljare Pareto

Handelsfastigheter i Uddevalla

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN GRANDAB
2018

Läge Uddevalla
Uppdragsgivare Grandab
Försäljningsvolym Konfidentiellt
Köpare DigiLed
Säljare Grandab

Lager- & logistikfastighet i Jönköping

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN NREP
2018

Läge Jönköping
Uppdragsgivare NREP
Försäljningsvolym 45 MKR
Köpare Corem
Säljare NREP

56 fastigheter med totalt 875 lägenheter i Falköping

RÅDGIVARE TILL KÖPAREN HEIMSTADEN
2017

Läge Falköping
Uppdragsgivare Heimstaden
Försäljningsvolym 593 MKR
Köpare Heimstaden
Säljare Balder

Sisjödepån – distributionsanläggning med offentlig hyresgäst

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN ALECTA
2016

Läge Sisjön
Uppdragsgivare ALECTA
Försäljningsvolym 133 MKR
Köpare Samhällsbyggnadsbolaget

Förstklassig bostadsfastighet i centrala Göteborg

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN OCH ARKITEKTEN MAGNUS MÅNSSON
2016

Läge Göteborg
Uppdragsgivare Magnus Månsson Holding Fastighets AB
Försäljningsvolym Konfidentiellt
Köpare Sigillet Fastighets AB

Ett av Sveriges mest energieffektiva kontorshus

RÅDGIVARE TILL SÄLJARNA RO-GRUPPEN & KABFAST
2017

Läge Borås
Uppdragsgivare RO-Gruppen & Kabfast
Försäljningsvolym Konfidentiellt
Köpare Kralima Holding AB

Industrifastighet om cirka 20 000 kvadratmeter i centrala Partille

RÅDGIVARE TILL KÖPAREN SVENSKA HUS
2016

Läge Partille
Uppdragsgivare Svenska Hus AB
Försäljningsvolym 186 MKR
Köpare Svenska Hus AB
Säljare Catena AB

Byggrätter för 327 lägenheter i centrala Helsingborg

RÅDGIVARE TILL SÄLJAREN SKANSKA
2015

Läge Helsingborg
Uppdragsgivare Skanska Sverige AB
Försäljningsvolym färdigställt projekt 550 Mkr
Köpare av byggrätterna Magnolia Bostad AB
Köpare av färdigställt projekt Alecta

Om oss

Analys, strategi och kraften i ett konstant engagemang

I vår värld handlar allt om att ge sitt yttersta varje gång. Det är en ovärderlig drivkraft och det enda sättet som vi vill jobba på för att kunna agera som din mest kvalificerade fastighetsrådgivare. Från våra strukturerade, innovativa processer till sättet som vi förvaltar vårt breda kontaktnät.

Panreal är en oberoende, partnerägd fastighetsrådgivare specialiserad inom transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag på den svenska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder heltäckande rådgivningstjänster och service till fastighetsägare och investerare. Våra uppdragsgivare utgörs av bland annat bygg- och fastighetsbolag, institutioner, fondstrukturer och privata investerare.

Vi vill vara din självklara partner i alla fastighetsaffärer där optimal värdetillväxt är en förutsättning. Och vårt yttersta uppdrag är glasklart – att säkerställa affärsmässig framgång.

Kom förbi på en kopp kaffe så berättar vi mer. Det kommer att stärka dig, det vågar vi lova.

Jobb

Är du redo att satsa fullt ut?

Om du brinner för att arbeta med fastigheter och skapa intressanta affärer för investerare och fastighetsägare kommer ditt engagemang naturligt – precis som det gör för oss. Vi är alltid nyfikna på att träffa nya talanger som vill vara med och utveckla Sveriges skarpaste fastighetsrådgivare.

Hör av dig! Mejla ett par rader om dig själv till jobb@panreal.se

Kontakt

Vägen till en lyckad affär börjar med ett steg. Hit.

Alla våra medarbetare drivs av samma passion – att göra affärer med kommersiella fastigheter. Ett orubbligt personligt engagemang som genomsyrar hela vår organisation och ger vårt arbete ett ständigt momentum.

Oavsett om vi hjälper dig med rådgivning kring enskilda fastigheter, större portföljtransaktioner eller fastighetsbestånd. Vi finns med under transaktionsprocessens alla steg – från strategisk analys och värdering till försäljning, förvärv och sale and lease back.
Hör av dig så ses vi för ett förutsättningslöst möte där vi kan berätta mer om hur vi kan skapa lyckade affärer för dig!

Kontakta oss

Panreal AB
Kungsgatan 46
SE-411 15 GÖTEBORG